AKTUALNOŚCI

O PRZEDSZKOLU

Przedszkole Rainbow funkcjonuje od grudnia 2012.  Pomieszczenia przedszkolne zlokalizowane są w nowo powstałym budynku w centrum miasta Leszno w dzielnicy Leszczynko. Placówka zajmuje parter budynku dwu klatkowego, mieszczącego się w zacisznej i spokojnej okolicy. Posiadamy duże i przestronne sale dydaktyczne, dostosowane do potrzeb naszych podopiecznych.

 • Przedszkole Rainbow przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 • Przedszkole funkcjonuje w dni powszednie w godzinach od 06:30 do 16:30.
 • Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców, bądź opiekunów prawnych, oraz przez osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).
 • Przedszkole realizuje podstawę programową zgodną z założeniami MEN.

OFERTA

Przedszkole Rainbow oferuje:

 • profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat;
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • realizację podstawy programowej zgodnej z wytycznymi MEN;
 • bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci;
 • miłą, rodzinną atmosferę;
 • duże, przestronne, kolorowe i dostosowane do dzieci sale;
 • wyżywienie cateringowe;
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu;
 • liczne imprezy okolicznościowe;
 • czytanie bajek;
 • naukę języka angielskiego;
 • zajęcia z gimnastyki;
 • zajęcia muzyczne z instrumentami;
 • zajęcia plastyczne i manualne;
 • zajęcia rozwijające wyobraźnię i kreatywność;
 • teatrzyki;
 • zumbę dla dzieci;

Ramowy rozkład dnia:

6.30 – 8.30

 • Przyjęcie dzieci do przedszkola;
 • Zabawy dowolne dzieci;
 • Zabawy integracyjne z całą grupą;

8.30 – 8.45

 • Przygotowanie do śniadania;

8.45 – 9.15

 • Śniadanie;
 • Zabiegi higieniczne po posiłku (mycie rąk, zębów);

9.15 – 10.30

 • Zajęcia dydaktyczne z realizacją Podstawy Programowej MEN;

10.30 – 11.45

 • Spacery;
 • Zabawy na placu zabaw;
 • Zabawy na sali;

11.45 – 12.00

 • Przygotowanie do obiadu;

12.00 – 12.45

 • Obiad;
 • Zabiegi higieniczne po posiłku (mycie rąk, zębów);

12.45 – 13.45

 • Leżakowanie;
 • Odpoczynek dzieci: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej;
 • Język angielski, gimnastyka, zajęcia muzyczne;

13.45 – 14.00

 • Przygotowanie do podwieczorku;

14.00 – 14.15

 • Podwieczorek;
 • Zabiegi higieniczne po posiłku (mycie rąk, zębów);

14.15 – 16.30

 • Zabawy na placu zabaw;
 • Zabawy na sali;
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami;
 • Odbieranie dzieci z przedszkola.

Rekrutacja

1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie przedszkola, wymagane dokumenty dostępne są w biurze placówki;

2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami;

3. Zainteresowanych rodziców zapraszamy wraz z dziećmi, w celu zapoznania się z warunkami przedszkolnymi.

KONTAKT

Formularz kontaktowy:

Mapa dojazdu:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości