Polityka prywatności i plików cookies
Strony internetowej www.virtual–help.pl

Informacje ogólne
Polityka prywatności i plików cookies strony www.virtual-help.pl, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

§ 1
Definicje
Na potrzeby danej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Jagoda Grześkowiak, Kapalica 243, 62-010 Pobiedziska
Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.virtual-help.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej: formularza kontaktowego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu kontaktowym.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3
Prawa użytkownika
Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.9, w tym w szczególności :
prawo dostępu do danych
prawo do poprawienia danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: virtualhelpkpl@gmail.com

§ 4
Gromadzone informacje
Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej (tzw. profilowanie). Są to:
Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

§ 5
Cel wykorzystania danych
Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
monitorowania stanu sesji,
analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6
Postanowienia końcowe
W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: virtualhelpkpl@gmail.com